Uitvraag voor Wwft kantoren

 

In het kader van de internationale toetsing van Nederland aan de FATF-normen (zie deze link) moeten ook de dekens, in hun hoedanigheid van toezichthouders WWFT, nader onderzoek doen. Dit betekent dat aan alle kantoren die hebben opgegeven WWFT-werkzaamheden te verrichten vragen moeten worden gesteld. De uitvraag wordt/is  verzonden op maandag 16 november 2020. Wilt u meer informatie over deze uitvraag of de vragenlijst alvast bestuderen, dan kunt u terecht op de website van de orde. Een FAQ alsmede de vragenlijst is hier terug te vinden in het menu onder Advocaten - WWFT. 

De deken en het bureau van de orde hopen op uw spoedige medewerking bij het invullen van de vragenlijst. Alhoewel de deken zich natuurlijk realiseert dat deze vragenlijst een extra belasting betekent voor de WWFT-kantoren, kan hopelijk met het verzamelen van data op deze wijze voorkomen worden dat onderzoek moet worden verricht dat tot nog meer administratieve belasting leidt voor de betreffende kantoren.