WWFT


Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

 

Toezicht Wwft

Beleidsregel Toezicht Wwft 2023

Bijlage 1 bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023

Toelichting bij de Beleidsregel Wwft 2023

FAQ Wwft 2023

 

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.
Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.

 

Modellen

Model risicobeleid

Model Wwft formulier

Model Wwft formulier (Excel)

 

Handleiding

NOvA: Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

 

Meer informatie:

• Besluit implementatie 6e anti witwas richtlijn gepubliceerd in de Staatscourant van 30 november 2020
• Oprichting EU anti-witwasautoriteit (AMLA)
• FATF Report: Risk-based Approach for Legal Professionals
• FATF Report: Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
• www.fiu-nederland.nl
• Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2020 (*Maak steeds gebruik van de meest recente versie)
• Supranational Risk Assessment Report 2023 (*Maak steeds gebruik van de meest recente versie)