SALARISSEN

 

Het salaris van de advocaat-stagiaire in loondienst moet voldoende zijn om de onafhankelijkheid van de stagiaire als advocaat te waarborgen. In het verleden werden de stagiairesalarissen geregeld in de landelijke Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires. De Nederlandse orde van advocaten heeft deze richtlijn in april 2017 ingetrokken. 

 

Met ingang van 1 januari 2023 treedt de Beleidsregel stage en patronaat 2023 in werking.

Met deze beleidsregel legt de raad onder meer vast waaraan bij aanvang van de stage aan voldaan moet worden alsmede bij de aanvraag stageverklaring. Het betreft onder meer voorwaarden die worden gesteld aan arbeidsovereenkomsten, zittingservaring, maar ook de hoogte van de stagiairesalarissen. Alle huidige en toekomstige stagiaires alsmede hun patroons worden dan ook van harte aangeraden om de beleidsregel te bestuderen.

 

De beleidsregel is overigens landelijk afgestemd.

 

Het salaris voor het eerste jaar van de stage bedraagt minimaal € 2.802-, voor het tweede jaar € 3.193,-, en voor het derde jaar € 3.550,-. (Voor de bepaling van de minimumsalarissen voor 2023 is een verhoging ten opzichte van 2022 doorgevoerd van 10%)

 

Het indexcijfer per oktober 2021 bedraagt 3,4%. Het bruto maandsalaris bedraagt in 2022 voor een:

eerstejaarsstagiaire € 2.549;
tweedejaarsstagiaire € 2.904;
derdejaarsstagiaire € 3.227.

 

Het indexcijfer per oktober 2020 bedraagt 1,2%. Het bruto maandsalaris bedraagt in 2021 voor een:

eerstejaarsstagiaire € 2.465;
tweedejaarsstagiaire € 2.809;
derdejaarsstagiaire € 3.121.


Het indexcijfer per oktober 2019 bedraagt 2,7%. Het bruto maandsalaris bedraagt in 2020 voor een:

eerstejaarsstagiaire € 2.435;
tweedejaarsstagiaire € 2.775;
derdejaarsstagiaire € 3.084.

 

Alle bedragen zijn bruto en exclusief wettelijke vakantiebijslag (8%).