SALARISSEN

 

Het salaris van de advocaat-stagiaire in loondienst moet voldoende zijn om de onafhankelijkheid van de stagiaire als advocaat te waarborgen. In het verleden werden de stagiairesalarissen geregeld in de landelijke Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires. De Nederlandse orde van advocaten heeft deze richtlijn in april 2017 ingetrokken. 

 

De raad van de orde heeft in de vergadering van 3 december 2021 de Beleidsregel Stage en Patronaat 2021 vastgesteld.

Met deze beleidsregel legt de raad onder meer vast waaraan bij aanvang van de stage aan voldaan moet worden alsmede bij de aanvraag stageverklaring. Het betreft onder meer voorwaarden die worden gesteld aan arbeidsovereenkomsten, zittingservaring, maar ook de hoogte van de stagiairesalarissen. Alle huidige en toekomstige stagiaires alsmede hun patroons worden dan ook van harte aangeraden om de beleidsregel te bestuderen.

 

De beleidsregel is overigens landelijk afgestemd.

 

Het indexcijfer per oktober 2019 bedraagt 2,7%. Het bruto maandsalaris bedraagt in 2020 voor een:

eerstejaarsstagiaire € 2.435;
tweedejaarsstagiaire € 2.775;
derdejaarsstagiaire € 3.084.

 

Het indexcijfer per oktober 2020 bedraagt 1,2%. Het bruto maandsalaris bedraagt in 2021 voor een:

eerstejaarsstagiaire € 2.465;
tweedejaarsstagiaire € 2.809;
derdejaarsstagiaire € 3.121.

 

Het indexcijfer per oktober 2021 bedraagt 3,4%. Het bruto maandsalaris bedraagt in 2021 voor een:

eerstejaarsstagiaire € 2.549;
tweedejaarsstagiaire € 2.904;
derdejaarsstagiaire € 3.227.

 

Alle bedragen zijn bruto en exclusief wettelijke vakantiebijslag (8%).