SALARISSEN

 

Het salaris van de advocaat-stagiaire in loondienst moet voldoende zijn om de onafhankelijkheid van de stagiaire als advocaat te waarborgen. In het verleden werden de stagiairesalarissen geregeld in de landelijke Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires. De Nederlandse orde van advocaten heeft deze richtlijn in april 2017 ingetrokken. 

Thans worden de stagiairesalarissen geregeld in artikel 3 lid 2 sub b van de beleidsregel stage en patronaat 2018. De raad van de orde maakt daartoe jaarlijks in november minimumsalarissen bekend, die gelden vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. Het indexcijfer per oktober 2018 bedraagt 2,1%.

Het bruto maandsalaris bedraagt in 2019 voor een:
eerstejaarsstagiaire € 2.371 (was € 2.322);
tweedejaarsstagiaire € 2.702 (was € 2.646);
derdejaarsstagiaire € 3.003 (was € 2.941).

Alle bedragen zijn bruto en exclusief wettelijke vakantiebijslag (8%).