TIPS VOOR EERSTE GESPREK MET UW ADVOCAAT

Heeft u eenmaal een advocaat gevonden, dan wilt u hem waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag laten gaan met uw zaak. Maar voordat hij kan beginnen, is het belangrijk dat u eerst met hem een aantal dingen bespreekt. De kosten bijvoorbeeld, maar ook zijn inschatting van uw zaak.


Checklist

Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen:

 • Is het eerste orienterende gesprek met de advocaat gratis?
 • Vraag naar de specialisatie en ervaring van de advocaat. Heeft de advocaat voldoende kennis over uw specifieke probleem? Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoe lang? Is hij lid van een specialisatievereniging?
 • Wat is zijn inschatting van uw zaak: hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
 • Wat zijn de verwachte kosten? Hoe rekent de advocaat  - heeft hij een uurtarief of rekent hij een vaste prijs voor de hele zaak. Welke extra kosten - zoals bijvoorbeeld griffierechten - komen erbij? Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten? Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
 • Vraag of u regulier (bijvoorbeeld maandelijks) op de hoogte gehouden kunt worden van de oplopende kosten.
 • Vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid.
 • Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie) van de advocaat? Wie neemt zijn taken waar?
 • U kunt vragen om een verslag, schriftelijke bevestiging van het eerste gesprek waarin de gemaakte afspraken staan.
 • Hoe zal de advocaat contact met u onderhouden? Hoe is hij bereikbaar?
 • Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan met uw advocaat. Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure? Of is het aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
 • Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe zien die eruit?