Problemen met uw advocaat

Als u een probleem heeft met uw advocaat, probeer dit probleem dan altijd eerst met uw advocaat zelf te bespreken. Als dat niet lukt of niets oplevert, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt vragen naar de interne klachtprocedure van het advocatenkantoor waar uw advocaat werkt of uw probleem voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarnaast kunt u de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt vragen om te bemiddelen. Als laatste hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de lokale deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven bij elke mogelijkheid.


Interne klachtprocedure advocatenkantoor

U kunt vragen naar de klachtprocedure van het advocatenkantoor waar uw advocaat werkt. Het is mogelijk dat het advocatenkantoor een eigen interne klachtprocedure heeft. Vraag dit aan uw advocaat en hoe die procedure precies werkt.

 


Geschillencommissie Advocatuur

U kunt het probleem voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt een probleem voorleggen als het gaat over:

  • De kwaliteit van de dienstverlening;

  • Een verzoek tot schadevergoeding, met een maximum van €10.000;

  • De hoogte van de declaratie (dit is de rekening van uw advocaat);

  • Door advocaten ter incasso aangeboden declaraties, zonder beperking.

 

Als u een probleem heeft met uw advocaat over een ander onderwerp kunt u dat niet voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Om een probleem voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur moet het advocatenkantoor waar uw advocaat werkt wel zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur (dit kunt u nagaan via de zoekmachine "Vind uw advocaat"). Als het advocatenkantoor niet is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur kunt u samen met uw advocaat (schriftelijk) afspreken dat een probleem (als dat er komt) wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit spreekt u af door middel van een Akte van Compromis. De Akte van Compromis betekent alleen maar dat u en de advocaat samen schriftelijk afspreken een probleem aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.

Als uw advocaat hier niet aan mee wenst te werken, kunt u het beste contact opnemen met de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt.

 


Verzoek om bemiddeling

U kunt de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt vragen om te bemiddelen tussen u en uw advocaat. De deken bekijkt dan de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Als de bemiddeling niet slaagt, kunt u er voor kiezen een klacht in te dienen.

 


Indienen van een klacht bij de Orde

U kunt een klacht indienen bij de lokale deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar uw advocaat werkt. De deken kan bemiddelen of een onderzoek instellen naar uw klacht. De deken probeert alleen te bemiddelen als u niet al eerder heeft gevraagd aan de deken om te bemiddelen. Afhankelijk van de aard en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u laten weten wat hij van de klacht vindt. De deken kan besluiten om de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter, de Raad van Discipline. Als u wilt dat de klacht hoe dan ook aan de tuchtrechter wordt voorgelegd, kunt u dat vragen. De deken zal dan niet proberen te bemiddelen.


Onderstaande documenten kunt u gebruiken voor het indienen van een klacht bij de deken:

 

De Raad van Discipline past de wettelijke tuchtrechtregels toe. Tuchtrecht is een speciale vorm van rechtspraak voor mensen met een vrij beroep, zoals artsen, advocaten en notarissen. De Raad kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vier verschillende sancties opleggen: een waarschuwing, een berisping, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat. Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De Raad van Discipline kan daarbij als bijzondere voorwaarde stellen dat de advocaat de door zijn gedrag veroorzaakte schade vergoedt. Voor een schadevergoeding kunt u ook tegen uw advocaat een procedure aanspannen bij de burgerlijke rechter. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Raad van Discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het Hof van Discipline in Prinsenbeek. De advocaat kan ook in beroep gaan. Als het Hof zicht uitspreekt over een zaak, dan is de zaak daarmee definitief beslist. Ook het Hof kan als bijzondere voorwaarde stellen dat de advocaat de door zijn gedrag veroorzaakte schade vergoedt.