Bericht voor advocaten met familiezaken

Alle geplande familie-zittingen (voor zorgzaken zie bericht 17 maart) gaan niet door. Vooralsnog geldt dit in ieder geval tot 6 april 2020. U ontvangt hiervan geen nader bericht meer. Ook nieuwe zaken worden vooralsnog niet ingepland. Alleen zeer urgente zaken kunnen eventueel worden behandeld. Hieronder vallen voorlopige voorzieningen, 223 RV-verzoeken en spoed kort gedingen, voor zover dit zaken betreffen die niet kunnen wachten. Indien hier volgens u sprake van is, verzoeken wij u dit middels een F-formulier kenbaar te maken. U ontvangt dan nader bericht over een eventuele behandeling voor 6 april 2020. 

 

Een eventuele behandeling van de zaak zal via telefonisch horen plaatsvinden. U dient daarover met uw cliënt afspraken te maken. Ofwel u belt gezamenlijk in, ofwel u belt apart van elkaar in. De rechtbank heeft daartoe de telefoonnummers nodig. In het geval de wederpartij geen advocaat heeft ook graag het telefoonnummer van de wederpartij vermelden.

Terug naar het nieuws-overzicht