Bericht voor strafrecht advocaten

Geachte collega’s en confrères,

De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus en de invloed die dat zal hebben op de strafrechtelijke praktijk volgen elkaar in hoog tempo op.

Inmiddels heeft u ongetwijfeld allemaal het bericht van de Rechtspraak gezien (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.aspx).

Vanaf komende dinsdag (17 maart) ligt het hele rechtsbedrijf tot 6 april plat, behalve daar waar het gaat om urgente zaken.

Daarover wordt het volgende opgemerkt: “Voorbeelden van urgente zaken zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten […]. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of tele(fonisch) horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.”

Wij hebben de vraag neergelegd bij de Rechtbank en het Kabinet RC hoe daar praktisch invulling aan wordt gegeven. Over de wijze van communicatie zal morgen worden besloten, hebben wij inmiddels van de Rechtbank vernomen.

Ten aanzien van piketten en politieverhoren hebben wij nog geen duidelijkheid. Onze vragen hebben wij bij het OM en de politie neergelegd en wij hopen daar snel duidelijkheid over te verkrijgen. In de tussentijd kunnen we niet veel anders doen dan adviseren de adviezen van het RIVM op te volgen. Dat betekent dus ook: uitstel waar mogelijk en bij urgente zaken waar mogelijk contact via telehoren of videoconferencing.

Daarnaast kregen wij van verschillende kanten de terechte constatering dat de advocatuur niet tot de vitale beroepen wordt gerekend, wat zou betekenen dat kinderen van advocaten niet op school zouden kunnen worden opgevangen, ondanks dat er sprake is van urgente zittingen. Dat punt zullen wij onder de aandacht van de NOvA brengen.

We wensen jullie veel succes en sterkte met de praktijk de komende weken en hopen op een goede gezondheid voor u en de uwen.

Met vriendelijke groet, mede namens Erica van den Oudenaller,
Mr. P.C. Verloop

Terug naar het nieuws-overzicht