Bericht voor advocaten met zorgzaken


Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, zal de Rechtspraak tot nader order alleen nog urgente zaken behandelen. Onder de urgente zaken vallen de zaken op grond van de Wvggz en de Wzd.

 

De behandeling van deze zaken en het horen van betrokkenen zal niet meer plaatsvinden in de instellingen. De behandeling van zaken bij betrokkenen thuis, gaat eveneens niet meer plaatsvinden. Behandeling van zaken op de rechtbank vindt tenslotte ook niet meer plaats. 

 

De meeste zorgzaken moeten echter wel behandeld worden. Betrokkenen moeten ook worden gehoord. De zaken blijven daarom zoveel mogelijk doorgang vinden, hoewel er soms wellicht wat geschoven zal moeten worden om alles geregeld te krijgen. Wij vragen uw begrip hiervoor en uw medewerking.

 

Wij bieden als alternatief voor het bezoek aan instellingen en bezoek bij betrokkene thuis, als ook voor de zittingen op de rechtbank, het telefonisch horen van betrokkenen aan.
Daarbij zal door de zittingsrechter en de secretaris vanaf de rechtbank worden ingebeld op een door de instelling voor de zitting ter beschikking te stellen inbelnummer. Betrokkene en (de betreffende medewerker van) de instelling zitten samen in de ruimte in de instelling waarnaar toe wordt gebeld en krijgen, net als anders, het woord van de rechter. De advocaat van betrokkene zal ook inbellen maar dan vanaf zijn of haar werkplek, en krijgt ook, net als anders het woord. Ook van hen ontvangen we dan graag tijdig de relevante mobiele nummers. Soms zal ook een tolk of een andere derde inbellen. Graag tijdig aangeven of daar sprake van is, voorzien van mobiele nummers.

 

Afgezien van betrokkene en het personeel van de instelling, en afgezien van de rechter met de secretaris zit geen van de deelnemers aan de “telefonische zitting” dus fysiek bij elkaar in een ruimte. Met de hulp van de techniek kunnen we zo de zorgzaken blijven behandelen, betrokkenen horen en hoor en wederhoor toepassen.

 

Het goede nieuws is. Wij hebben maandag jl. al op deze wijze zaken behandeld en dat ging prima!

 

Voor thuisbezoeken ligt het wat gecompliceerder. We zijn afhankelijk van de vraag of betrokkene thuis telefonisch gehoord kan en wil worden. Dat kan beter als er iemand fysiek bij betrokkene aanwezig is tijdens het inbellen. Graag ontvangen wij daarom van de instellingen of de advocaat of het Openbaar Ministerie de telefoonnummers van degenen die fysiek bij betrokkene aanwezig zullen zijn. Te denken valt aan familieleden, mensen uit het netwerk, thuiszorg. Het gaat erom dat er telefonisch contact kan worden gelegd in het bijzijn van betrokkene.

 

In het geval niemand fysiek aanwezig kan zijn bij betrokkene thuis, zal het telefonisch horen niet slagen. Dan wordt het verzoek zoveel mogelijk verplaatst naar een moment waarop dat wel kan of tot het wel geregeld is. Niet uit te sluiten valt dat de tijd die verstrijkt om het telefonisch horen tot slagen te brengen tot een crisis situatie zal leiden. In dat geval kan dan in de instelling telefonisch gehoord worden.

 

Landelijk is de richtlijn dat in het geval niet telefonisch kan worden gehoord, op basis van de stukken en dus zonder betrokkene te horen, betrokkene voor 2 maanden de maatregel opgelegd kan krijgen.

Terug naar het nieuws-overzicht