Kwaliteitstoetsen per 1 maart 2020

KWALITEITSTOETSEN

 

Vanaf 1 maart 2020 wordt de kwaliteitstoets voor elke advocaat verplicht.

U kunt kiezen uit drie vormen van toetsing:

-          Intervisie (8 uur per jaar);

-          Peer review (4 uur per jaar);

-          Gestructureerd intercollegiaal overleg (8 uur per jaar).

 

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige gespreksleider.

Peer review is een vorm van gestructureerde feedback die ziet op de juridische beoordeling van dossiers van een advocaat door een reviewer.

Bij gestructureerd intercollegiaal overleg staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal die in een groep van advocaten binnen een kantoor of verschillende kantoren besproken worden.

 

De vereisten voor de vormen van toetsing kunt u terugvinden op de website van de Nova

https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/kwaliteitstoetsen

 

De vormen intervisie en peer review moeten onder begeleiding van deskundigen (gespreksleiders/reviewers) die worden aangewezen door de algemene raad van de NOvA. Op hen rust op grond van artikel 26 vierde lid van de Advocatenwet een geheimhoudingsplicht.

Registratie gespreksleider/ reviewer Als u voldoet aan de voorwaarden, peer review / intervisie, kunt u vanaf 1 maart 2020 bij de NOvA een aanvraag indienen om als gespreksleider of reviewer bij de NOvA te worden geregistreerd. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan wordt u voor vijf jaar geregistreerd beleidsregel deskundigen. Op de website van de NOvA zullen de gespreksleiders en reviewers worden vermeld.

 

Klik hier voor de antwoorden op meest gestelde vragen.

 

Voor intervisie en peer review mag u maximaal vier niet-juridische PO punten laten meetellen voor de jaarlijks verplichte twintig te behalen opleidingspunten. U dient daartoe bewijs te overleggen, zoals omschreven in de regelgeving. Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geen punten worden toegekend.

 

Onder andere via de CCV die u in 2021 invult zal worden gecontroleerd of u aan de verplichte kwaliteitstoets hebt voldaan in 2020.

Terug naar het nieuws-overzicht