Opening gerechtelijk jaar 2020

Datum:  6 februari  2020
Aanvangstijd: 16:30
Locatie: Congres- en debatcentrum ARMINIUS

 

DE OPENING GERECHTELIJK JAAR 2020

 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de opening van het gerechtelijk jaar 2020!  

 

Op donderdag 6 februari 2020 opent de Rotterdamse orde van advocaten voor de tweede keer het Gerechtelijk Jaar met een bijeenkomst in Arminius. In aanwezigheid van de rechtbank, OM en de faculteit Rechtsgeleerdheid van de EUR zal een bekende opiniemaker spreken over de staat van de rechtsstaat.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en is de vervanging van de Nieuwjaarslunch. De deken en de raad hopen veel advocaten te ontmoeten bij deze eerste ordeactiviteit van het jaar.

De deken heeft het genoegen aan te kondigen dat professor mr. dr. Y. (Ybo) Buruma dit jaar bereid is gevonden de inleiding te houden bij de Opening van het Gerechtelijk Jaar. De inleiding zal ook dit jaar als thema “de staat van de rechtsstaat” hebben.

Maar weinig juristen zullen mr. Buruma niet kennen, maar voor de volledigheid willen wij niet onvermeld laten dat Mr. Buruma sinds 1 september 2011 raadsheer is in de Hoge Raad. Daaraan voorafgaand was hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2005 tot en met 2007 was hij tevens decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Voorts is mr. Buruma redacteur van het Nederlands Juristenblad.

De deken hoopt dat u allen naar de ongetwijfeld boeiende en inspirerende inleiding van mr. Buruma komt luisteren.

PROGRAMMA

16:30 - 17:00 uur: Ontvangst
17:00 - 18:00 uur: "De staat van de rechtsstaat" - mr. dr. Y. Buruma
18:00 - 19:30 uur: Gelegenheid na te praten

De deken en de raad hopen u in groten getale bij deze nieuwe activiteit te mogen ontmoeten.  

LOCATIE: ARMINIUS (ADRES: MUSEUMPARK 3, 3015 CB ROTTERDAM)

DATUM : DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020

TIJD: 16:30 UUR 

 

Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit doorgeeft aan mevrouw S. Yu via: yu@advocatenorde-rotterdam.nl

 

inschrijven

Inschrijven U kunt zich inschrijven voor Opening gerechtelijk jaar 2020
Terug naar het agenda-overzicht