Vacature Stafjurist

 

Het speelveld 
 
De orde van advocaten in het arrondissement Rotterdam is de beroepsorganisatie van de circa 2100 advocaten in het arrondissement. De leden van de orde kiezen de deken en de raad van de orde.  
 
De taken van de deken zijn het toezicht op de advocaten in het arrondissement en het bemiddelen bij en het behandelen van klachten over advocaten. 
 
De raad van de orde ondersteunt, controleert en houdt toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van de advocaat-stagiaires. Daarnaast behartigt de raad van de orde de belangen van de advocaten in het arrondissement en bevordert de raad een goede praktijkoefening, in het belang van een goede rechtsbedeling.  
 
Het bureau 
 
De deken en de raad worden bij hun taken ondersteund door het bureau van de orde. Het bureau bestaat thans uit een (interim-) bureaudirecteur, vier stafjuristen, vier secretaresses en een medewerker boekhouding en gegevensbeheer.  
 
Het bureau richt zich vooral op de ondersteuning van de deken bij het toezicht op de advocaten, de bemiddeling bij en behandeling van klachten. Ter ondersteuning van de raad verzorgt het bureau gedeeltelijk het toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van advocaat-stagiaires. Daarnaast is het bureau de eerste lijn voor de informatievoorziening aan advocaten ter ondersteuning van een goede praktijkuitoefening. Tot slot speelt het bureau een rol in de landelijke coördinatie van de werkzaamheden van de lokale ordes.  
 
Het bureau heeft een periodiek werkoverleg, waarbij de verschillende taken van het bureau in overleg worden verdeeld. De stafjuristen verdelen daarbij onder elkaar de werkzaamheden aangaande de ontvangen klachten over advocaten, de verschillende bemiddelingen en de kantoorbezoeken. Hetzelfde geldt voor de te nemen besluiten en de te maken visies over klachten. Daarnaast heeft iedere stafjurist een of meerdere beleidsterreinen waarop de stafjurist zich voor kortere of langere tijd toelegt.  
 
De functie 
  
De thans gezochte stafjurist verdeelt met drie andere stafjuristen het merendeel van de klachten, bemiddelingen, kantoorbezoeken en visies. 
 
De taken 
 
De taken van de gezochte stafjurist zijn meer gedetailleerd de volgende: 

In het kader van proactief en risicogestuurd toezicht:  
  • het uitvoeren en verslagleggen van kantoorbezoeken; 

In het kader van reactief toezicht, klachten en bemiddeling: 
  • het voorbereiden en uitvoeren van bemiddelingen tussen advocaten, advocaten en klagers;  
  • het aanwijzen van advocaten om bepaalde partijen bij te staan; 
  • het uitvoeren van klachtonderzoek; 
  • het opstellen van visies over klachten;
  • het adviseren van advocaten;  

In het kader van tuchtrecht: 
  • het voorbereiden van zittingen t.b.v. van de deken en het zo nodig bijwonen van die zittingen; 
  • het mede toezien op de executie van tuchtrechtelijke uitspraken. 
 
De nadere details 
 
Voor deze functie is een met goede resultaten afgeronde studie Nederlands recht en werkervaring als advocaat vereist. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over een sterk analytisch vermogen, goede contactuele eigenschappen, flexibele en positieve instelling, verantwoordelijkheidsgevoel en servicegerichtheid. Hij/zij moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken en hart hebben voor de advocatuur en de rechtzoekende.  
 
De raad hanteert voor de advocatuur marktconforme arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 32 tot 40 uur per week.   
 
Voor nadere informatie over deze functie kunt u zich wenden tot mr. C.M. IJsselstein en mr. E.E. de Leur op het bureau van de orde via telefoonnummer 010 760 5500

Sollicitaties kunnen tot 5 december worden gericht aan mr. P. Hanenberg via raad@advocatenorde-rotterdam.nl.