INDEXERING STAGIAIRESALARISSEN 2018

 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in april 2017 de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires ingetrokken. Daarmee is ook een einde gekomen aan de jaarlijkse indexering van de stagiaresalarissen door de Nederlandse orde. 

 

Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober.

Het indexcijfer per oktober 2018 bedraagt 2,1%. 

 

Het bruto maandsalaris bedraagt na indexering voor een: 

eerstejaarsstagiaire € 2.371 (was € 2.322);

tweedejaarsstagiaire € 2.702 (was € 2.646);

derdejaarsstagiaire € 3.003 (was € 2.941.