De stageperiode en beroepsopleiding

 

De Beroepsopleiding Advocaten is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel studenten te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten waardoor zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De uitvoering van de beroepsopleiding advocaten is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding advocaten. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Beroepsopleiding: https://www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl/

 

PROGRAMMA BEROEPSOPLEIDING

 

De Beroepsopleiding Advocaten duurt twee jaar en drie maanden. Na deze periode beschikt de advocaat-stagiaire over een stevig juridisch fundament, relevante vaardigheden en een moreel kompas waarmee hij of zij de weg door elke zaak kan vinden; de vertrouwde adviseur voor zijn of haar cliënten.

Het curriculum van de Beroepsopleiding Advocaten is als volgt opgebouwd. Aan het begin van de opleiding kiest de advocaat-stagiaire een van de drie leerlijnen:

  • Burgerlijk recht
  • Bestuursrecht
  • Strafrecht

Een leerlijn is van belang om de samenhang tussen vakken te bewaken. Een leerlijn bestaat uit een major die in het eerste jaar wordt gevolgd en bijbehorende keuzevakken die in het tweede jaar worden gevolgd. De advocaat-stagiaire kiest aan het begin van de opleiding ook een minor uit een andere leerlijn dan de gekozen leerlijn. De keuzes worden vooral bepaald door de eisen die de praktijk van het kantoor aan de advocaat-stagiaire stelt en hoe deze zich verder wil ontwikkelen. Meer informatie over de opleiding kunt u terugvinden op de website van de Beroepsopleiding advocaten


Voor vragen over inroostering, onderwijslocatie, Digitale Leeromgeving (DLO) en verzoeken behoud onderwijs en toetsmoment kunt u terecht bij de uitvoeringsorganisatie via info@cpodialogue.nl of via 088-0595700.